Pályázati kiírás

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház – Komáromi Egyházközség

945 01 KOMÁRNO, Jókaiho 34

 

az oktatásügy állami igazgatásáról és az iskolai önkormányzatokról szóló
596/2003. sz. törvény 3. §-a és 4. §-a, a közérdekben végzett
munkáról szóló 552/2003. sz. Törvény 5.§-a, valamint a Szlovákiai
Református Keresztyén Egyház közoktatásáról szóló 1/2000. sz. törvénye alapján

pályázatot hirdet a

Materská škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím
jazykom maďarským – Református Óvoda, Handlovská 4, Komárno – Komárom

igazgatói állásának betöltésére

a 2019. július 1-től kezdődő időszakra.

 

Pályázati feltételek:

– szakmai képzettség – megfelelő szakirányú pedagógiai végzettség a pedagógiai és szakvégzettségű alkalmazottakról szóló 317/2009. sz. törvény és a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztériuma által kiadott 437/2009. sz. rendelet értelmében, amely meghatározza a pedagógiai és szakvégzettségű alkalmazottak egyes kategóriáira vonatkozó szakmai és személyi követelményeket

– minimum 5 év pedagógiai gyakorlat

– szlovák nyelv használata a hivatalos ügyintézésben

– első atesztáció a 317/2009. sz. törvény alapján

– oktatási törvények ismerete

– erkölcsi feddhetetlenség

– szervezői és kommunikációs készség

– a funkció betöltésének személyiségi és erkölcsi feltételei a keresztyén tanítás és erkölcs alapján

– református vallású, konfirmált egyháztagság

 

– kateketikai képzettség, vagy ennek folyamatban lévő megszerzése előnyt jelent

 

Benyújtáshoz szükséges dokumentumok:

– írásbeli jelentkezés a meghirdetett pályázatra

– a végzettséget igazoló okirat és az első atesztációs vizsgáról szóló okirat hitelesített másolata

– igazolás a pedagógiai gyakorlatról

– erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)

– szakmai önéletrajz

– az óvoda irányítására, fejlesztésére vonatkozó elképzelés (max. 1 oldal)

– a pályázó beleegyezése személyi adatainak felhasználására a személyi adatokról szóló 18/2018. sz. törvény alapján

 

A pályázatot kérjük 2019. május 17-ig az alábbi címre eljuttatni: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház – Komáromi Egyházközség, 945 01 Komárno, Jókaiho 34. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat – Óvoda” Ne nyissa fel!

A pályázók írásban lesznek értesítve a pályázat elfogadásáról, a meghallgatás helyéről és időpontjáról a meghallgatás előtt 7 nappal.

 

Ing. Farkas Gáspár s.k.

Mgr. Fazekas László s.k.

gondnok

püspök-lelkipásztor