Presbitérium


Gondnokok:

1. Farkas Gáspár, Ing.nyug. mérnök-tanár
2. Borbély Károlygéplakatos


Presbiterek:

1. Borbély Krisztina, PhDr.közgazdász
2. Dobay Gergelytermészetvédelmi mérnök
3. Farkas Attilavegyészmérnök
4. Farkas Banai-Tóth Lívia, Ing.közgazdász
5. Fazekas Máté optikus
6. Gál Árpád kocsivizsgáló
7. Gál Lóránt, Mgr. kocsivizsgáló
8. Gazsó Márianyug. hivatalnok
9. Jánosdeák Gábor, Ing.üzemigazgató
10. Korpás Péter, Ing.mérnök
11. Langschadl Mátyás, Mgr.újságíró-szerkesztő
12. Mézes Dánielvállalkozó
13. Mihalik Erikaegészségügyi nővér
14. Mihalik Erika, Ing.építőmérnök
15. Mórocz Sándorgépész
16. Nagy Pétervállalkozó
17. Pallag Katalin, RNDr.tanítónő
18. Szuri András, Mgr.óvópedagógus
19. Szuri Renáta, Ing.közgaszdász
20. Tompa Attilasofőr
21. Török Ágotavállalkozó
22. Vajkai Melinda, Mgr.infromatikus
23. Vajkai Miklós, Ing.mérnök
24. Varga Attila, Ing.építészmérnök
25. Vörös Mária, Mgr.iskolagondnok


Pótpresbiterek:

1. Fehérné Kürthy Erzsébetiskolatitkár
2. Gál Mária, Bsc.háztartásbeli
3. Győry Gábor, Ing.mérnök
4. Kovács Anikó, Ing.építész
5. Kovács Anikó, Mgr.pedagógus
6. Molnár Éva, Dr.jogász
7. Nagy Ilonanyug. gondozónő
8. Nagy Tivadar, Ing.fényképész
9. Viola Zsuzsannanevelőnő