Temetés

Emberi tehetetlenséggel, halállal szembesülni a hozzánk közelállók halálakor a legnehezebb. Isten Jézus Krisztus halálában és feltámadásában vetett hit által nekünk örökéletet ígért. Ebben a hitben erősítenek meg bennünket a búcsúztatáskor, a temetéskor hangzó ígéretei az Istennek. Így vigasztalódhatunk elhunyt szerettünk és saját elmenetelünk felől is, hiszen Jézus mondja: „Én vagyok a feltámadás és az élet, ha valaki énbennem hisz, ha meghal is él.“

Kérjük, hogy miután egyeztetve a családdal, a temetkezési vállalkozóval, pontosítsák az időpontot a lelkészi hivatalban is (0911 185 678). Ezután egy személyes beszélgetés alkalmával a lelkipásztorral egyeztetni lehet a temetés formájáról, menetéről. Jelentkezésük során kérjük vegyék figyelembe, hogy egyházközségünk csak a saját területén lakott elhunytakat búcsúztathatja el.

Mivel a temetés nem gyülekezeti, hanem családi esemény, a temetésért ún. stóladíjat kell fizetni, amely tartalmazza a harangozási díjat, az egyházfi, valamint a szertartást végző lelkipásztor tiszteletdíját.