Timóteus

Elérhetőségünk

Elérhetőségek – Kontakty:
Ing. Gönczöl Tóth Hilda – igazgatónő – riaditeľka
timoteus.kn@gmail.com – 0905 605 732

Mgr. Mátéová Erika – szociális munkás – sociálna pracovníčka
sp.timoteus.kn@gmail.com – 0918 844 931

Polgár Klára – főnővér – vedúca sestra – 0908 737 250

PhDr. Buzalová Szilvia – igazgatónő – riaditeľka TIMOTEUS n.o. 0905963045


Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu Covid-19