17. heti üzenet és hirdetés

„… és (Ábrahám) nem gyengült meg hitében… és Isten ígéretét nem vonta kétségbe… és teljesen bizonyos volt abban, hogy amit Ő ígért azt meg is tudja tenni.” Róm.4, 19-20 A napi Igénk részlete a hit bizonyosságáról is szól. Ábrahám és […]

16. heti üzenet és hirdetés

” Dávid pedig felment az olajfáknak hegyén, mentében sírva, fejét beborítva, saru nélkül ment, és az egész nép, amely vele volt, ki-ki beborította a fejét, és mentükben sírtak… ” 2Sám. 15,30. Dávid menekül. Menekül a fia, Absolon elől, aki trónbitorló, apja […]

15. heti üzenet és hirdetés

„Péter pedig követte őt távolról, egész a főpap pitvaráig, és bement, ott ült a szolgákkal, hogy lássa a végét” Mt 26,58 Napi Igénk arról számol be, hogy Péter a nagy fogadkozás, az Úrért való kardforgatás után félelmében messziről követi a Júdás […]

14. heti üzenet és hirdetés

„És mondta Dávid: Irgalmasságot cselekszek Hánonnal (…) miképpen az ő atyja is velem irgalmasságot cselekedett (…) és követeket küldött Dávid, hogy vigasztalják őt atyja halála miatt (…)” 2Sám 10,2. Dávid nem feledékeny. Emlékszik azokra a jókra, amiket Istentől más embereken […]