48. heti üzenet és hirdetés

„Mindenkit ámulatba ejtett tanítása (Jézusé), mert szavának ereje volt.” Lk 4,33 De sokszor vagyunk gondban erőtlen szavaink miatt. Talán, amikor a gyermekeinket neveljük, kamaszainknak mondjuk a hegyibeszédet, vagy később, ha felnő  tanácsoljuk, vagy társunkat, barátunkat szeretnénk jobb belátásra bírni, ha […]

47. heti üzenet és hirdetés

„…hozzon ifjakat Izrael fiai közül… akiknek nincs semmi hibájuk, hanem szép arcúak, bölcsen használják eszüket, sokat tudnak, értenek a tudományokhoz… hogy megtanítsák őket a babiloni írásra és nyelvére.” Dán 1, 4 A választott fiak Babilonban. Idegen nép közé hurcolják őket, […]

46. heti üzenet és hirdetés

„Mert jó dolog kegyelemmel erősíteni meg a szívet…” Zsid.13,9 A napi Igénkből vett idézet, sokunknak elvontnak tűnhet. Mert mi is az a kegyelem? Napi szóhasználatunkból már teljesen kikopott. MÉGIS! Ha átéljük, hogy minden napunk Istentől való ajándék („…hogy egy napod […]

45. heti üzenet és hirdetés

„És ezt mondta az ÚR (Mózesnek): Íme van hely énnálam, állj a kősziklára.” 2Móz 33,21 Napi igénkben a választottak bizonytalanságban. Mert Isten nélkül akartak biztonságot, ezért aranyborjút (bálványt) készítettek maguknak és azt tisztelve ünnepeltek. Az ÚR haragszik, Mózes pedig közbenjár […]

44. heti üzenet és hirdetés

„Készíts…” 2Móz 26. Napi Igénk fejezetében, amikor Isten a szent hajlék készítésére buzdítja Mózest, hogy népe között lakhasson több mint tizenötször  hangzik el a „készíts…!” parancs. Készíts deszkafalat, készíts szőnyeget, készíts asztalt… . Mindennek a formáját, színét, helyét pontosan meghatározza. Hogy valóban […]