24. heti üzenet és hirdetés

„És láttam a megnyílt eget…” Jel. 19,11 Napi Igénkben János a megnyílt égbe kap betekintést, Isten ablakot nyit számára, hogy lássa az ÚR dicsőségét, hatalmát. Jánosnak (is) szüksége van erre. Nehéz helyzetben van. Külső bizonytalanság is körbeveszi, hiszen a keresztyénüldözés […]

Református Énekek XXI.

Élménybeszámoló egy kórustag szemszögéből. Igen… megint egy kórustag szemszögéből… azonban nem akármilyen kórus szemszögéből! 2024. június 1-jén került megrendezésre a XXI. Református Zenei Fesztivál. A Reformátusénekek koncert-istentiszteletet – amely a Kárpát-medencei reformátusok legnagyobb zenei ünnepe – 2002 óta azzal a […]

22. heti üzenet és hirdetés

„…az Izráelben levő Elizeus próféta megmondja Izráel királyának még azokat a dolgokat is, amelyekről te a hálószobádban beszélsz.” 2 Kir. 6, 12. Napi Igénk kiragadott részlete egy háborús időszak kellős közepébe visz. Arám királya azzal szembesül, hogy minden stratégiai tervéről […]

19. heti üzenet és hirdetés

„Nincs nagyobb örömöm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyerekeim az igazságban járnak.” 3Jn 1, 5. János apostol a lelki gyermekeit – napi igénkben Gájuszt, a levelének címzettjét is – apai szeretettel gyermekének nevezi. Így anyák napjához közel, talán […]

CSILLAG ÓVODA – BEIRATKOZÁS

A Csillag óvoda szeretettel várja az új óvodásokat! Személyes beiratkozás: 2024. május 13-14-15. 9:00-12:00 óra között az óvodában (Družstevná ul. 5458/19A, Komárno). Postai úton, a kitöltött kérvény elküldésével az óvoda címére 2024. május 31-ig. Cím: Materská škola Reformovanej Kresťanskej cirkvi […]

Tatai Református Egyházmegye XXXI. kórustalálkozója

Élménybeszámoló egy kórustag szemszögéből. „ÉNEKELJETEK AZ ÚRNAK, TE EGÉSZ FÖLD!” Zsolt. 96, 2 2024. április 27-én, szombaton került megrendezésre a Tatai Református Egyházmegye XXXI. Kórustalálkozója a Dél-Komáromi Református templomban. A Révkomáromi Református Egyházközség, bő fél éve újjá éledt kórusát, a […]

16. heti üzenet és hirdetés

„Ne részegedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg Lélekkel, momdjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket…és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében.” Ef. 5,18-20. Nem mindegy, hogy az ember hogyan […]

Kikelet túra 2024

Élménybeszámoló 2024. január 6-án, szombaton 10 fős kis csapat, közös imádság után útra indult az idei év Kikelet túra helyszínére, Tardosra. A parkolóba érve, nehezen szálltunk ki az autókból.Régi szokásunkhoz híven, az egyik túratárs egy tepsi száraz süteményt hozott. Mind […]

15. heti üzenet és hirdetés

„Azután azt mondta Józsué: Szenteljétek meg magatokat, mert holnap csodákat tesz köztetek az ÚR (…) Jöjjetek ide, és hallgassátok meg Isteneteknek, az ÚRnak beszédét!” Józs 3,9 A választott nép áll a Jordán folyó partján. A folyó elválasztja őket az Ígéret […]

13. heti üzenet és hirdetés

Pilátus: „Szokás nálatok, hogy valakit szabadon bocsássak a húsvét ünnepén: akarjátok-e hát, hogy szabadon bocsássam nektek a zsidók királyát? Ekkor újra kiáltozni kezdtek: „Ne ezt, hanem Barabbást!” Ez a Barabbás pedig rabló volt.” Jn 18,39-40. Nagycsütörtök éjjelén három rabló, gonosztevő […]