16. heti üzenet és hirdetés

„Ne részegedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg Lélekkel, momdjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket…és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében.” Ef. 5,18-20. Nem mindegy, hogy az ember hogyan […]

Kikelet túra 2024

Élménybeszámoló 2024. január 6-án, szombaton 10 fős kis csapat, közös imádság után útra indult az idei év Kikelet túra helyszínére, Tardosra. A parkolóba érve, nehezen szálltunk ki az autókból.Régi szokásunkhoz híven, az egyik túratárs egy tepsi száraz süteményt hozott. Mind […]

15. heti üzenet és hirdetés

„Azután azt mondta Józsué: Szenteljétek meg magatokat, mert holnap csodákat tesz köztetek az ÚR (…) Jöjjetek ide, és hallgassátok meg Isteneteknek, az ÚRnak beszédét!” Józs 3,9 A választott nép áll a Jordán folyó partján. A folyó elválasztja őket az Ígéret […]

13. heti üzenet és hirdetés

Pilátus: „Szokás nálatok, hogy valakit szabadon bocsássak a húsvét ünnepén: akarjátok-e hát, hogy szabadon bocsássam nektek a zsidók királyát? Ekkor újra kiáltozni kezdtek: „Ne ezt, hanem Barabbást!” Ez a Barabbás pedig rabló volt.” Jn 18,39-40. Nagycsütörtök éjjelén három rabló, gonosztevő […]

XVII. Egyházmegyei Kórustalálkozó

„Énekeljetek, zengjetek zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját!” Zsolt 105,2 Élménybeszámoló egy kórustag szemszögéből. Elérkezett a nagy nap! A révkomáromi Collegium Musicum első részvétele kórustalálkozón! Izgatottan vártuk ezt a napot, mert ez lesz a kórus első külsős fellépése.2023. szeptember 22-én, péntek […]

12. heti üzenet és hirdetés

„De eljön az az óra,… amikor elszéledtek, mindenki a maga otthonába, és engem egyedül hagytok: de én mégsem vagyok egyedül, mert az Atya velem van.” Jn 16,32 Napi Igénkben Jézus a keresztre vezető úton búcsúzik tanítványaitól. Szeretné őket felkészíteni arra […]

Beszámoló gyülekezetünk lepramissziós ünnepéről

Kis Tükör: megjelent 2004 márciusa Az elesetteknek való szolgálat, amely Isten dicsőségére történik, felemeli az emberi lelket, áldott örömmel tölti be. Csodálatos, hogy a mindenható Isten bennünket, porszemnyi teremtményeit felhasznál terve megvalósításához. Isten kegyelméből egyházainkra bízta a leprások ügyét, és […]

11. heti üzenet és hirdetés

Jézus mondja: „Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem.” Jn 15,4 Így tavaszelőn vágyjuk a színeket az  illatokat. Van úgy, hogy cseresznye-, barackág […]

10. heti üzenet és hirdetés

Jézus mondja: „Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, hanem ha énáltalam.” Jn 14,6 Keressük az utunkat, a helyünket; az igazságot sok hazugság, féligazság, ferdítés és önigazság között; és jó életet szeretnénk élni. […]