24. heti üzenet és hirdetés

„És láttam a megnyílt eget…” Jel. 19,11

Napi Igénkben János a megnyílt égbe kap betekintést, Isten ablakot nyit számára, hogy lássa az ÚR dicsőségét, hatalmát. Jánosnak (is) szüksége van erre. Nehéz helyzetben van.
Külső bizonytalanság is körbeveszi, hiszen a keresztyénüldözés a római császárság részéről egyre nagyobb. Őt is száműzik Pathmosz szigetére.
Belső krízist is átél, hiszen több, mint hatvan éve Jézust követi, neki szolgál, és a helyzete, a körülötte levő világ háborúskodása azt mutatja: egyre nagyobb erővel támad a világ.
Isten lelkigondozza öreg szolgáját azzal, azzal,hogy beleláthat dicsőségébe, tervébe. Hitét erősíti, hogy minden külső támadás, üldözés és lelki bizonytalanság felett is Isten az ÚR.
Mi nem látunk megnyílt eget, de bennünket az Isten az írott Igén, kijelentésén keresztül erősít, bátorit, hogy mi is meglássuk a hatalmát minden dolgunk felett.
Mert Istennek van hatalma MINDEN és MINDENKI fölött.


Ma hálát adhatunk:
– hogy élő Urunk, Jézus Krisztus feltámadásával még a halált is legyőzte…
– hogy hit által túl láthatunk a körülöttünk zajló eseményeken
– Isten életet hotdozó szaváért, a Bibliáért, hogy olvashatjuk naponta
– Isten gondviseléséért, hogy számíthatunk rá…

Könyöröghetünk:
– a hit látásáért magunknak,
– a misszióért, az evangéliumi iratterjesztésért
– betegeinkért, gyógyulásért
– gyermeket váró kismamákért


ALKALMAINK

2024. június 12. SZERDA:
11:00: Écsi Gyöngyi a Timóteusban
12:30: Áhitat: Csillag- alkalmazottak
14:00: Áhitat: Timóteus – alklmazottak
15:00: Napsugár csoport – Kollégium
18:00: Házi bibliaóra – Vajkai család

2024. június 13. CSÜTÖRTÖK:
11:15: Bibliaóra – Timóteus
17:00: Komáromi sorsok… kiállítás megynyitója holokauszt 80. évf.- Menház
18:00: Bibliaóra-Kollégium
19:00: Istentisztelet
19:45: Presbiteri gyűlés

2024. június 14. PÉNTEK:
11:00: Istentisztelet – Timóteus
15:00: Házi bibliaóra – Hozák család
15:30: Konfi előkészítő -VIII.
15:45: Családi nap a Csillagban
18:00: Dics-action – jóidő esetén a Kollégium udvarán…

2024. június 16. VASÁRNAP:
08:00: Istentisztelet – Izsa
10:00: Istentisztelet, keresztelő: Hrabovsky Maxim – Hrabovsky Mihály és Bagócsi Vivien gyermeke
19:00: Istentisztelet

2024. június 17. HÉTFŐ:
18:00: Házi bibliaóra: Nagy Ilonka – Eötvös utca

2024. június 21. PÉNTEK:
09:00: Ballagás a Csillag oviban

2024. június 23 VASÁRNAP- GYÜLEKEZETI NAP:
10:00: Tanévzáró: Gyermek-istentisztelet, Csillag ovisok ballagás, 12:00: közös ebéd,
Délután: Écsi Gyöngyi, gyermekprogramok,ugrálóvár, Családi felfedező séta a templom kötül (nyomozás, kódfejtés, kézműveskedés), stb…

Szeretettel várjuk a Testvéreket!
Kérjük, jelezzék résztvételi szándékukat a lelkészi hivatalban 0911 185 678, akár sms-ben is.
Aki szeretne, hozzájárulhat az alkalomhoz pogácsával, sütivel.


2024. június 21-23. PÉNTEK-VASÁRNAP:
REND (Református Egyházi Napok Dunántúl) Fesztivál – Tata

2024. Június 23. VASÁRNAP:
18:00: várlátogatás
19:00: Comorra kamarazenekar koncertje – Komáromi Erőd


Mindenkit szeretettel várunk alkalmainkra!