Református Énekek XXI.

Élménybeszámoló egy kórustag szemszögéből. Igen… megint egy kórustag szemszögéből… azonban nem akármilyen kórus szemszögéből!

2024. június 1-jén került megrendezésre a XXI. Református Zenei Fesztivál.

A Reformátusénekek koncert-istentiszteletet – amely a Kárpát-medencei reformátusok legnagyobb zenei ünnepe – 2002 óta azzal a céllal rendezi meg Református Közéleti és Kulturális Alapítvány, hogy református énekkincsünket professzionális előadók tolmácsolásában feldolgozzák, illetve hang- és képfelvételt készítsenek. Az elmúlt 22 évben megjelent CD és DVD sorozat hasznos segédeszközként szolgál gyülekezetek, karnagyok, kórusok és oktatási intézmények számára.

A 300 főt számláló Kárpát-medencei Egyesített Református Kórusban a legjobb hazai kórusok mellett évről-évre részt vesznek Kárpátalja, Erdély, Felvidék és Délvidék énekesei. A négy blokkból álló zenei alkalmat Európa-hírű orgonaművész kíséri, és négy karnagy vezényli. A zenei blokkok elején elhangzik egy-egy bibliai Ige, a koncert végén a közösen elmondott Mi Atyánk, és az egymás kezét fogva elénekelt Himnusz. A hangversenyen a közönség többször együtt énekel a kórussal, így az OPERA hangversenytermében több mint 1000 ember énekli a Zengő Igét.

Ezen a koncerten a legismertebb református zsoltárokból és dicséretekből hangzanak el egyszólamú énekek és többszólamú kórusművek.

Forrás: opera.hu

Idén első alkalommal a Magyar Állami Operaház adott otthont a Református énekek című koncert-istentiszteletnek, amelyre a Kárpát-medence minden tájáról érkeztek kórusok. Idén a Kárpát-medencei Egyesített Református Kórus tagjai voltak:

1. Debreceni Református Kollégium Kántusa
2. Psalterium Hungaricum Kórus
3. Központi Református Kórus
4. Székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium Énekkara
5. Miskolci Lévay József Református Gimnázium Vegyeskara
6. Kecskeméti Református Általános Iskola Gyermekkara
7. Nagykőrösi Arany János Református Gimnázium Énekkara
8. Alistáli Te Deum Laudamus Kamarakórus
9. Királyhágómelléki (partiumi) Református Egyházkerület kántorainak kórusa
10. Abaúj-tornai Református Egyházmegye Kórusa
11. Pécsi Református Kollégium Gimnáziumának Vegyeskara
12. Hódmezővásárhelyi Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola pedagógusainak és lelkipásztorainak kórusa
13. Mezőtúri Református Felnőttkórus
14. Torontálvásárhelyi Református Énekkar
15. Tatai Református Egyházmegye, illetve a Komáromi Református Egyházközség (Felvidék) összevont énekkara.

A Kárpát-medencei Egyesített Református Kórus Arany János karvezető vezénylésével a 90. zsoltár 1. versszakát a közönséggel együtt énekelte.
Fotó: Hurta Hajnalka

A koncert előtt körül-belül 1 hónappal Máté László, dunántúli püspökhelyettes, a komáromi református gyülekezet lelkipásztora felkérte az észak-komáromi református gyülekezet Collegium Musicum kórusának karnagyát, Cintula György Katalint, hogy a kórus 6 tagjával egészítsük ki a dél-komáromi kórust a Református énekek koncerten. Erre a felkérésre nem tudtunk nemet mondani.
A fellépés hetében volt egy közös próbánk, amelyen elénekeltük a kiválasztott énekeskönyvi énekek 1-1 versszakát, végül a nagy közös kórusművet, Kodály Zoltán 114. zsoltár feldolgozását gyakoroltuk.

Délelőtt 11 órakor indultunk autóbusszal Budapestre és délután 2 órakor már az Operaház öltözőiben ültünk le felfrissülni. Majd a kis társaság fogta magát és az opera szerviz-alagsorain keresztül a színpadon át eljutott a színészbüfébe, ahol a többség egy kis kávéval és süteménnyel ajándékozta meg finomságra vágyó pocakját. 

A főpróba 3 órakor kezdődött. A színpadon vártuk az instrukciókat, hogy ki melyik sorba ülhet be. Miután mindenki helyet foglalt, beénekeltünk majd sorba elpróbáltuk az énekeket. A karnagyok minden énekhez adtak instrukciókat, milyen lélekkel, hangosan vagy halkan énekeljünk. A legfontosabb az erős artikuláció volt, hogy a közönség értsen minden szótagot. Az előkelő Proszcéneum páholy sötétségéből Berkesi Sándor, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas karnagy szakértő fülei, szemei figyeltek minket.

A 3 órás próba után megfáradtan visszatekeregtünk az öltözőkbe. Ettünk, ittunk, majd elindultunk felfedezni a 2022-ben átadott, felújított Operaházat. Este hét órára visszaértünk az öltözőkbe és elkezdtük a készülődést, majd negyed 8-kor elindultunk a színpadra, amely mögött sorokba felálltunk és vártuk a fél 8-at. Egy rövid fohász után a megbeszéltek alapján vonultunk ki a mélyen tisztelt publikum elé… pontosabban a reflektorok elé. Nem sokat láttunk a közönségből. 

Az esemény főszervezője, atyja Böszörményi Gergely nyitotta meg az alkalmat. Elhangzott igeolvasás, közös imádkozás, áldás.

Közönség. Fotó: ismeretlen

A koncert-istentisztelet úgymond 4 blokkból állt. A 2+2 blokk egyben 4 karvezetőt is jelent. Az első félidőben Erdélyi Dániel és Hoppál Péter, a második félidőben Berkesi Boglárka és Arany János vezényelt. A karnagyokat Szotyori Nagy Gábor orgonaművész kísérte orgonán és közönséggel közösen énekelt versszakokat trombitán Komlóssy Gábor is kísérte.

A koncerten a Református énekeskönyvből jól ismert énekeket énekeltük, mint például 826. Isten élő lelke, jöjj, 401. Krisztus Urunknak áldott születésén vagy 130. Te hozzád teljes szívből. Összesen 14 éneket énekeltünk és 3 kórusművet. Két kórus művet a Központi Református Kórus és egyet a Kárpát-medencei Egyesített Református Kórus énekelt. 

Kórusmű: Kodály Zoltán: A 114. genfi zsoltár

A Református Énekek koncert életében idén újdonság volt, hogy összesen 10 ének éneklésébe kapcsolódhatott be a közönség. Mondhatni ez egy búcsú ajándék volt az alkalom szervezésétől elbúcsúzó Böszörményi Gergelytől. A staféta botot Zila Gábornak adja tovább, aki a Református Közéleti és Kulturális Alap ügyvezetője.

Számomra az estének két megható pillanata volt. Az egyik, amikor egy-egy karvezető, miután fellépet a pódiumra a kórus felé fordulva meghajtotta a fejét, imádkozott majd mosollyal az arcán nézett fel ránk. A másik legmeghatóbb pillanat a közös himnuszéneklés volt. Egymás kezét fogva énekeltük a nemzeti imádságunkat. Ez így nem hangzik nagyon izgalmasnak, de a színpadról éneklés közben végig nézni a nézőtéren, a páholyokban és a 3. emeleten álló, egymás kezét fogó embereken… na ez hidegrázós pillanat volt… Könnyek is szöktek a szemembe, hisz „…mi egy vérből valók vagyunk”.

Himnusz éneklése. Fotó: Hurta Hajnalka

Köszönet és hála Máté László „esperes úrnak”, hogy ismét gondolt ránk, az észak-komáromi gyülekezet kórusára és ilyen áldott alkalmon vehettünk részt velük.

Összegezve áldott élményekkel gazdagodva tértünk haza. Reménykedem, hogy hamarosan a Collegium Musicum is kap meghívást a Kárpát-medencei Egyesített Református Kórusba. Bár még sokat kell dolgoznunk és fejlődnünk, de ezeket az élményeket a kórussal együtt is szeretném megélni a közeljövőben.

„mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket,
énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak” Ef. 5, 19.

Írta: Mihalik Erika