39-40. heti üzenet és hirdetés

„A tanítványok pedig elhatározták, hogy aszerint, amint kinek-kinek közöttük módjában áll, küldenek valamit segítségül… amit meg is cselekedtek…” Ap.csel 11,29-30. Kiemelt napi igénknek előzménye az, hogy a tanítványok hírét veszik annak, hogy valahol hiány lehet, nélkülöznek. Ezért: 1. elhatározzák, hogy […]

38-39. heti üzenet és hirdetés

„Barnabás azonban maga mellé vette őt (Sault-Pált), vitte az apostolokhoz, és elmondta nekik, mint látta (Saul) az úton az Urat, és hogy beszélt vele, és mint tanított nagy bátorsággal a Jézus nevében.” Ap. csel. 9, 29. Saul egy friss keresztyén. […]