Adakozás Kárpátaljának

Felhívás adakozásra!

Az orosz-ukrán háborús konfliktus kapcsán Egyházunk gyűjtést kezdeményez a kárpátaljai hittestvéreink megsegítésére.

Az adományokat a 2022. március 6-án tartandó istentiszteleten a perselyben lehet elhelyezni, vagy a gyülekezetünk folyószámlájára utalni (SK90 7500 0000 0040 2992 5021,  kérjük a megjegyzésben feltüntetni: „KÁRPÁTALJA”, esetleg személyesen átadni a Lelkészi Hivatalban (Jókai u. 34.).

Előre is köszönjük a segítséget!


K  é  r  é  s  !

2022. március 2-ig várjuk azok jelentkezését, akik gyülekezetünkben hajlandók önkéntesként a menekültekkel való munkára (étkeztetésnél, szállításnál, felügyelet gyakorlása, élelmiszergyűjtés stb.)

Jelentkezés: reforkom@gmail.com
Mobilszám: 0917 331 214