43. heti üzenet és hirdetés

„Ekkor Mózes kiment az apósa elé, meghajolt, megcsókolta őt, és békességet kívántak egymásnak…
Mózes elbeszélte az apósának (Jethrónak) mindazt, amit az ÚR cselekedett Izráelért…
Ezután azt mondta Jethró. Áldott legyen az Úr…! 
2Móz18, 7-8

Egy családi találkozás, ahol mindenki megadja a másiknak a tiszteletet. Após -vő, anyós-menyecske, nemcsak a generációs szakadék okoz gyakran problémát, hanem a más háttér, más-más szokások a két különböző családban. A napi Ige példát ad: így is lehet. Az sem másodlagos, hogy az egyik beszél Isten munkájáról az életében, a másik pedig örül ennek, sőt hálát ad érte.
Sokszor lenne jó ezt átélni, ahogy a zsoltáros mondja. „Milyen jó, amikor egységben vannak az atyafiak… mert oda küld áldást az ÚR..” (Zsolt.133)
Szeretnénk áldást, de gyakran elfelejtjük, hogy ennek feltételei is vannak.


Ma hálát adhatunk:
– a találkozásokért egymással és az Istennel és az abban levő lehetőségekért,
– hogy elmondhatjuk egymásnak: hatalmas Istenünk van,
– azokért a testvérekért, akikkel közös témánk az ÚR is.

Könyöröghetünk:
– a családunkért: anyósért, apósért, vőért. menyünkért – és hogy ezekben a szerepekben Isten szeretete szerint tudjunk szolgálni,
– az elváltakért és a csonka családban élő gyermekekért,
– a gyermeket várókért,
– a betegeinkért.


ALKALMAINK (a héten a bibliaórák szünetelnek!)

2022. október 24. HÉTFŐ:
Tök jó nap a Csillag bölcsődében
18:00 – Bűnbánati istentisztelet (Méliusz Juhász Péter: Isten eszköze)

2022. október 25. KEDD:
10:00 – Csillag bölcsőde és óvoda: Párnaszínház – VMK
16:30 – Bibliatanulmány a Csillagban
18:00 – Bűnbánati istentisztelet: Szenczi Molnár Albert, a zsoltárfordító

2022. október 26. SZERDA:
10:30 – Timóteus: Krüger Viktor: Olaszország képekben
12:15 – Áhítat: Csillag bölcsőde és óvoda alkalmazottainak
15:00 – Napsugár csoport – Kollégium
18:00 – Bűnbánati IT: Bocskai István, a vallásszabadság vezére

2022. október 27. CSÜTÖRTÖK:
14:00 – Bibliaóra – Timóteus házban
18:00 – Bűnbánati IT: Száky János, ekeli prédikátor halálának 350.évf. – vendég igehirdető: Tanító Viktória, ekeli lelkipásztor

2022. október 28. PÉNTEK:
11:00 – istentisztelet – Timóteus házban
14:00 – áhítat: Timóteus ház alkalmazottainak
18:00 – Bűnbánati IT: Árva Bethlen Kata – magányban is Istennel

2022. október 29. SZOMBAT:
18:00 – Bűnbánati IT: Szikszai György – az imádkozó erő

2022. október 30. VASÁRNAP:
08:00 – istentisztelet+ úrvacsora – Izsa
10:00 – istentisztelet+ úrvacsora (Huszár Gál szül. 510. évf. + gyülekezetünk alapításának 460. évf. – koszorúzás a templom udvarán az emléktáblánál
18:00 – istentisztelet

2022. október 31. HÉTFŐ:
17:00 – reformációi IT – Izsa
18:00 – reformációi istentisztelet

GYERMEK-ISTENTISZTELET vasárnap 10.00 órakor kezdődő istentiszteleteink idején szeretettel várjuk a gyerekeket (3-13 év között) és szüleiket, de a még kisebbeket is várja a játékokkal, pelenkázóval felszerelt kuckós baba-mama terem a templom mellett – itt hallgatható a templomi istentisztelet is).

IMÁDKOZZUNK templomunk felújításáért:

Isten kegyelméből a héten reménység szerint elindul templomunk felújítása. Köszönjük a város vezetésének és Keszegh Béla polgármester úrnak a gyors intézkedést az engedélyek ügyében.


❗ FELHÍVÁS ❗

–  okt. 30-án, vasárnap hajnali 3.00-kor 2.00 órára állítjuk vissza az órát
– Egyházfenntartói járulék (20€,-/ év a konfirmált és 18. év feletti gyül. tagunk) – kérem a Testvéreket, hogy erről a kötelezettségünkről és lehetőségünkről se feledkezzünk meg

– Az istentiszteletek HANGFELVÉTELE  meghallgatható a reformata.sk honlapon a SOLA RADIO – igehirdetések címszó alatt.

– A lelkészi hivatalban kapható az ÚJ  Református Énekeskönyv. Ára: 5€.


Mindenkit szeretettel várunk alkalmainkra.