Presbiterek VI. Bibliaismereti Versenye

2022. december 10-én gyülekezetünk 4 presbitere vett részt a bibliaismereti versenyen, ahol másik 9 csapattal szemben mérte össze tudását. A komáromi presbitereket Gál Árpád, Gál Mária, Vörös Mária és Ing. Mihalik Erika képviselte.

Az alkalom rövid áhítattal kezdődött, valamint a házigazdák nagy szeretettel köszöntöttek minket. Minden csapat kapott csapatnevet a szervezőktől. A csapatnevek Jákób történetéből személynevek, ill. helység nevek voltak. Mi a „Ráchel” nevet kaptuk. A feladatlapokat javító személyek még a csapatnév kiosztása előtt elhagyták a termet, hogy ne tudják, melyik csapat melyik gyülekezet, nehogy részrehajlók legyenek.

A versenyre Jákób történetének kiemelt részeit kellett memorizálnunk. 8 feladatlapon többnyire 2-3 feladat volt. 1-1 feladatlapra 10-10 percet kaptunk. A feladatlapok megoldására adott idő néha túl sok volt, de volt amikor éppen hogy letudtuk írni a megfejtéseket. Különböző feladatok voltak, pl.: melyik a kakukktojás, összekuszálódott mondat, keresztrejtvény, események helyes sorrendbe rakása, szókereső stb. A feladatok nagyon kreatívak voltak, izgalommal vártuk az új feladatlapokat.

Másfél órával a verseny megkezdése után leadtuk az utolsó feladatlapot, majd még egy utolsó feladat maradt. A „karácsony” szó minden betűjét kiírták egy-egy kis színes lapra különböző színű betűkkel. Az első feladat volt a szó minden betűjét begyűjteni, ugyan olyan színű betűtípusokkal. Miután beszereztük az összes betűt kiraktuk a szót, majd elindult a stopper óra. A „karácsony” szó betűiből kellett minél több szót leírni egy lapra. Az égezeteket szabadon használhattunk, lehetet ragozni is a szavakat stb. A legügyesebb csapat több mint 100 szót talált, nekünk „csak” 72 jött össze, kb 15 perc alatt. Ez a feladat csak saját szórakozásunkra volt, nem számított bele a verseny eredményébe.

Az eredményhirdetésre várva megebédeltünk, majd beszélgettünk és énekeltünk is. Mivel a technika ördöge szombaton sem pihen, így később volt az eredmény hirdetés, de a szervezők ügyesen vették az akadályokat. 

Mivel tudtuk, hogy egy feladatot rosszul oldottunk meg, nem vártuk magunkat nagyon előre. A szervezők elmondták, hogy nagyon szoros volt a verseny. A 10 csapat 9 ponton belül helyezkedik el egymáshoz viszonyítva. 100%-ot, azaz a maximális 90 pontot senki sem ért el, az első helyezett is veszített 1 pontot. A dobogóról éppen fél ponttal maradtunk le, de nem bánkódtunk emiatt, mivel nagyon jól éreztük magunkat a versenyen.

A szervezőknek köszönjük a fáradságos munkát, már nagyon várjuk a jövőévi versenyt! 😊

írta: Ing. Mihalik Erika

A komáromi, Ráchel csapat:
balról: Gál Árpád, Ing. Mihalik Erika, Gál Mária, Vörös Mária