3. heti üzenet és hirdetés

„Íme, áldásul volt nékem a nagy keserűség…” Ézs 38,17

Napi igénk egy halálos betegségből való gyógyulás története (érdemes elolvasni az egész fejezetet: megmutatja: mennyire törékenyek vagyunk és milyen hatalmas az Isten). Ezékiás király szenved. A „fal felé fordulva” mondja el félelmeit az Istennek. Így imádkozik. Isten könyörül rajta, meggyógyítja és kap még ráadás időt. Mit kezd az idővel? Megbecsüli? Fent idézett imádságában elmondja: javára vált, hogy átérezte, mennyire törékeny.

Ehhez „csak” egy vers Túrmezei Erzsébettől (Első és utolsó):

Mintha minden napom a legelső volna,
új feladatokba vezetne, sodorna;
hisz a tegnap útja már mögöttem maradt,
vétke, mulasztása Jézus vére alatt.
Előre siettet mindig új kegyelme,
mintha minden napom a legelső lenne!

És mintha utolsó lenne minden napom,
végső lehetőség, utolsó alkalom…
Úgy váljék valóra, legyen terve tetté,
mintha soha többé holnap nem követné.
Hadd nézzek Istenem, minden új napomra:
mintha első lenne és utolsó volna.


Ma hálát adhatunk:
– a mai napért és holnap a holnapiért 🙂
– hogy Istennek van hatalma gyógyítani,
– az orvosokért, az ápolókért, az egészségügyben dolgozókért,
– a betegekért.

Ma könyöröghetünk:
– ugyanazokért, amikért hálát is adtunk.


ALKALMAINK

2023. január 25. SZERDA:
11:00 – Borbély Károly muzsikál, Keszegh Jucika néni szaval  – Timóteus
12:30 – Búcsúztató: Szentpétery Aranka (89é.) – Pozsony
15:00 – Napsugár csoport – Kollégium
18:00 – Házi bibliaóra – Vajkai család – Privigye u. 24.

2023. január 26. CSÜTÖRTÖK:
14:00 – Bibliaóra a Timóteus házban
17:00 – Bibliaóra a Kollégiumban
18:00 – Istentisztelet

2023. január 27. PÉNTEK:
11:00 – Istentisztelet a Timóteus házban
14:00 – Áhítat a Timóteus ház alkalmazottainak
15:00 – Házi bibliaóra (Hozák család)
15:30 – Konfirmáció előkészítő VIII. évfolyamnak
16:30 – Konfirmáció előkészítő IX. évfolyamnak

2023. január 29. VASÁRNAP:
08:00 – Istentisztelet Izsán
10:00 – Istentisztelet + gyermek-istentisztelet
17:00 – Ágendaoktatás -felnőttek
18:00 – Istentisztelet
18:30 – Évzáró presbiteri gyűlés


GYERMEK-ISTENTISZTELET – várjuk a gyerekeket 3 éves kortól, de a kisebbeknek és szüleiknek is rendelkezésére áll a játékokkal, pelenkázóval felszerelt kuckós baba-mama terem a templom mellett – itt hallgatható a templomi istentisztelet is. (Bár a templomjavítás miatt rendezetlenebb, de a célnak megfelel.)

IMÁDKOZZUNK templomunk felújításáért!

 A lelkészi hivatalban kapható még:  Szeretetnaptár (6€.-).


Mindenkit szeretettel várunk alkalmainkra!