9. heti üzenet és hirdetés

„Aztán bement (Jézus) a templomba  és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva nekik: Meg van írva:
Az én házam  imádság háza, ti pedig rablók barlangjává tettétek azt.”
Lk 19,45-48.

Napi igénk virágvasárnapi történet, amikor Jézus megtisztítja a jeruzsálemi templomot, mert nem arra használják, amire épült.
Van valami, amit nem arra használunk, amire megépült, amire kaptuk?
A napi Ige  azzal is szembesít: rendeltetésének megfelelően használjuk- e az életünket. Mert az Ige mondja:
„… ti Isten temploma vagytok…” 1Kor 3.

A megtisztult élet perspektíváját mutatja meg Füle Lajos verse:

Kevesen járnak már a templomokba,
s az ifjúság teljesen elmaradt.
Tűnt korszakot idéznek várva vissza
üres padok s még üresebb szavak.

Mi lett a templom! Ez volt-é valaha?
Valami bennem azt súgja: soha!
S áldott igent harangoz rá az Ige:
hogy: „Ti vagytok az Isten temploma!“

Ahol mi élünk, ott lehet a templom,
ahol mi járunk, békesség lehet.
Jöhetnek hozzánk bűnnel, gyötrelemmel
a szabadulni vágyó emberek.

Mert életünkben már úrrá lett Jézus,
és hatalommá lett a kegyelem.
Ahol mi élünk, ott lehet a templom!
Urunk, segíts meg, add, hogy így legyen!


Ma hálát adhatunk:
– Isten ajándékaiért (hit, idő, egészség, erő, család, anyagiak), amiket túl természetesnek veszünk (csak ha elveszítjük, akkor döbbenünk rá gyakran, hogy a miénk volt),
– a templomunkért – ahol imádkozhatunk együtt is (emlékeztetőül –  imádság templomba belépéskor: „Imádkozni jöttem ide,/ Szent Felséged eleibe,/ Míg itt neved ünnepelem, /Szívembe szállj le, Istenem. Ámen.),
–  épületeinkért, ahol alkalmainkat tartjuk.


Ma könyöröghetünk.
– Isten tanítgasson jól élni és nem visszaélni ajándékaival (hit, idő, egészség, erő, család, anyagiak,
-hogy  életünk az a „hely” legyen, ahol békesség van és imádság hangzik
– templomunk felújításáért,
– tanulja az Istent nem ismerő világ is rendelteltetésének megfelelően használni Istentől kapott javait.


ALKALMAINK

2023. február 28. KEDD:
12:30 – Áhítat – Csillag bölcsődében és óvódában
16:30 – Nőegylet – id. Batta György: 200 éves a Himnusz  – Kollégium

2023. március 1. SZERDA:
11:00 – Róm. kat. áhítat – Timóteus házban
15:00 – Napsugár csoport – Kollégium
18:00 – Házi bibliaóra – Vajkai család – Privigye u. 24.

2023. március 2. CSÜTÖRTÖK:

BÖJTI IDŐSZAKRA (6 hét) CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT EGY NAPOS BÖJTÖT HIRDETÜNK MEG (böjtölni lehet étellel vagy szórakozással vagy TV-vel, közösségi oldallal,stb. – ami azt jelenti, hogy az erre, ezekre szánt időt imádságra fordíthatjuk, akár a Zsolt.46. részét is olvashatjuk.) . Könyörögjünk a világ forrongásáért, politikusokért, a vezetőknek Istentől való bölcsességért, a háborút szenvedőkért, a harcolókért, a gyászolókért, a nélkülözőkért, reménnyel, hogy Isten könyörül ezen a világon. Mi az imádságunkkal segíthetünk.

Az esti istentiszteleten a 46. zsoltárral imádkozunk majd közösen is.

Az erre a szolgálatra bátoríthat bennünket a következő Ige:

„Tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberért, királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, istenfélelemmel és tisztességgel.” ITim 2, 1-2

14:00 – Bibliaóra – Timóteus házban
18:00 – istentisztelet – Igét hirdet: nt. Sasák Attila, érsekújvári lkp.
Gyülekezet látogatás+presbiteri gyűlés

2023. március 3. PÉNTEK:
11:00 – istentisztelet – Timóteus
14:00 – áhítat: Timóteus – alkalmazottak
15:00 – Házi bibliaóra: Hozák család
15:30 – Konfirmáció előkészítő- VIII. évf.
16:30 – Konfirmáció előkészítő – IX. évf.

2023. március  4. SZOMBAT:
FIRESZ – Tininap – Búcson

2023. március 5. VASÁRNAP:
08:00 – istentisztelet- Izsán
10:00 – istentisztelet+ KONFIRMÁCIÓ+ HÁZASOK NAPJA + gyermekistentisztelet
18:00 – istentisztelet

GYERMEK-ISTENTISZTELET -várjuk a gyerekeket 3 éves kortól, de a kisebbeknek és szüleiknek is rendelkezésére áll a játékokkal, pelenkázóval felszerelt kuckós baba-mama terem a templom mellett – itt hallgatható a templomi istentisztelet is. (Bár a templomjavítás miatt rendezetlenebb, de a célnak megfelel.) A gyermek-istentisztelet termei FŰTVE VANNAK!


EGYÉB

– az adónk 2%- val támogathatjuk gyülekezetünk harmadik szektorba tartozó intézményeit: Élő Víz (gyülekezeti munkát és a Csillag óvodát támogatja), Timóteus n.o. (a Timóteus otthont és a Csillag Bölcsőde munkáját támogatja).

Csatolva küldjük a két nyomtatványt, de a templomból nyomtatott formában is vihető. Köszönjük azoknak, akik eddig is szervezeteinket választották!

Kérjük, aki teheti, értékelve gyülekezetünk különböző területeken végzett szolgálatait, támogassa választott szervezetünket.

2022 – adó 2%


Mindenkit szeretettel várunk alkalmainkra!