13. heti üzenet és hirdetés

„… maga Jézus csatlakozott hozzájuk, és velük együtt ment az úton.
De valami akadályozta a szemüket abban, hogy felismerjék őt.”
Lukács 24., 15.

Napi Igénk húsvét utáni történet. Két tanítvány- bár az asszonyoktól hallották már a feltámadás evangéliumát – mennek haza Jeruzsálemből Emmausba. Feladták. Bár foglalkoztatja őket Jézus halála, feltámadása, térnének vissza régi életükhöz. Csak Jézus nem hagyja. Csatlakozik hozzájuk.Velük megy. De az a „valami”, az az akadály, az a gát nagy úr- nem ismerik meg őt.

De talán jó is, hogy ez történt velük, mert akkor mi nem olvashatnánk, hogy Jézus:

  1. nem végez félmunkát: nem adja fel a a feladókkal sem
  2. akkor is kísér, ha a tanítvány nem tudja
  3. „nincs semmi gát, kegyelme mit ne törne át…” – megerősíti őket a hitben, örömre segít(érdemes elolvasni a történetet!)

Ez nekünk is jó, ha tudjuk, hogy „Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.”  Nem adja fel, kísér, megerősít. Ma IS.


Hálát adhatunk:
– IMMANUEL: velünk az ÚR!

Könyöröghetünk:
– azokért, akik reménytelenek: gyászolók, betegek, anyagi-, lelki- krízist megélőkért.
– azokért, akik veszteséget éltek meg, csalódtak.
– békességért, békéért.


ALKALMAINK

2023. március 29. SZERDA:
12:30 – gyászistentisztelet: Mészáros József (1944-2023) – ref. ravatalozó
15:00 – Napsugár csoport – Kollégium
18:00 – Házi bibliaóra – Vajkai család – Privigye u. 24.

2023. március 30. CSÜTÖRTÖK:

BÖJTI IDŐSZAKRA (6 hét) CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT EGY NAPOS BÖJTÖT HIRDETÜNK MEG (böjtölni lehet étellel vagy szórakozással vagy TV-vel, közösségi oldallal,stb. – ami azt jelenti, hogy az erre, ezekre szánt időt imádságra fordíthatjuk, akár a Zsolt.46. részét is olvashatjuk.) . Könyörögjünk a háború befejezéséért, világ forrongásáért, politikusoknak, vezetőknek Istentől való bölcsességért, a háborút szenvedőkért, a harcolókért, a gyászolókért, a nélkülözőkért, reménnyel, hogy Isten könyörül ezen a világon. Mi az imádságunkkal segíthetünk.

Az esti istentiszteleten a 46. zsoltárral imádkozunk majd közösen is.

Az erre a szolgálatra bátoríthat bennünket a következő Ige:

„Tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberért, királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, istenfélelemmel és tisztességgel.” ITim 2, 1-2

14:00 – Bbóra – Timóteus
16:30 – Bibliatanulmány – Csillag
17:00 – Bbóra- Kollégium
18:00 – istentisztelet + BÖJT – 46.zsoltár

2023. március 31. PÉNTEK:

FIRESZ: Tinihétvége: márc. 31-április 2.
11:00 – istentisztelet – Timóteus
14:00 – áhitat: Timóteus – alkalmazottak
15:00 – Házibbóra: Hozák család
15:30 – Konfi előkészítő- VIII.évf.
16:30 – Konfi előkészítő – IX. évf.

2023. április 2. VASÁRNAP:
08:00 – istentisztelet- Izsa
10:00 – istentisztelet: virágvasárnap
18:00 – istentisztelet

GYERMEK-ISTENTISZTELET -várjuk a gyerekeket 3 éves kortól, de a kisebbeknek és szüleiknek is rendelkezésére áll a játékokkal, pelenkázóval felszerelt kuckós baba-mama terem a templom mellett – itt hallgatható a templomi istentisztelet is. (Bár a templomjavítás miatt rendezetlenebb, de a célnak megfelel.) A gyermek-istentisztelet termei és a templom is FŰTVE VAN!


EGYÉB

– Testvérek figyelmébe ajánljuk gyülekezeti faceprofilunkat (Révkomáromi Református Egyházközség) és honlapunkat (reforkom.sk) ahol többek között meghallgathatóak gyülekezeti tagjaink bizonyságtételei (NEM VÉKA ALÁ VALÓ- podcast). Köszönjük Langschadl István és Gál Lóránt presbitereink munkáját, akik ezeket a beszélgetéseket felvették és közkinccsé tették!)

 – VI. Egyházmegyei Borverseny – április 21. Hetény. (jelentkezás: április 2-ig)

– Egyházunk Egyházzenei Osztálya kántorképzőt szervez ( júl.1-16., Alistálon, 120€.-). Jelentkezni, informálódni akár a lelkészi hivatalban is lehet.