21. heti üzenet és hirdetés

Napi Igénkben gy beteg gyermekét féltő apa kérése hangzik el Jézushoz:
„…légy segítségül nékünk, könyörülvén rajtunk. Jézus pedig ezt mondta neki: Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. A gyermek apja pedig azonnal sírva kiáltott: Hiszek, Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemnek!” Mk 9, 24-25.

Egy személyes élmény: éppen 10 évvel ezelőtt gyülekezti héten Erdélyben voltunk. Kolozsvárott bementem egy katolikus templomba. A templom mellékoltárai melletti falak kicsi hálatáblákkal voltak borítva. Rajtuk különböző szövegek: imameghallgatásért, gyermekáldásért, gyógyulásért…, aztán dátum, név, vagy monogram. Emberi sorsok, harcok, győzelmek az Istennel konkrét élethelyzetekben. Talán ismerjük ezeket a táblákat.
Az egyik oltárra azonban leesett egy tábla a falról. Hogy ne feküdjön színével lefelé, beléptem és felállítottam, nekidöntve a falnak. Megdöbbentem: a táblán egyetlen szó volt, név, dátum nélkül. Ennyi: HISZEK. Hiszek és pont. (csatolom a képét:) )
Mi mindennek kellett történnie ennek az embernek az életében, hogy  fontosnak tartotta, hogy így (is) hitvallást tegyen. Síró, gyermekét féltő szülő, vagy betegséggel küzdő szenvedő, vagy gyászban vigasztalást kereső, vagy Isten ajándékait felismerő, Krisztus áldozatáért hálát adó, vagy…,vagy… ki tudja. De egy biztos: Isten Lelke idáig hozta őt, hogy márványba vésette bizonyságtételét.
Pünkösdre készülünk: a Szent Lélek kitöltetésének az ünnepére. Ő az, aki hitet ad, hitet erősít, és talán szívünkbe vési: Hiszek, Uram, (és mégis): légy segítségül az én hitetlenségemen. Mert nekem egyedül ez sem megy…


Ma hálát adhatunk:
– az Istenhez való kiáltás lehetőségéért: az IMÁDSÁGÉRT
– a Szentlélek munkájáért, aki hitet ad, megérteti velünk az Igét, egyházat formál, és termi gyümölcseit az életünkben
– az egyházunkért, a gyülekezetünkért


Ma könyöröghetünk:
– hogy eljussunk ide: HISZEK és pont.
– a tegnap hitvallást tett 18 fiatalunkért és szüleikért
– pünkösdi úrvacsorai közösségünkért
– a betegeinkért és a betegek mellett szolgálókért


ALKALMAINK

Bűnbánati hét – minden este 18:00 istentisztelet❗
Téma:  100 éves az Egyházunk (1923-2023)
A héten a gyülekezeti és a házi bibliaórák elmaradnaké❗

2023. május 22. HÉTFŐ:
18:00 – Bűnbánati istentisztelet

2023. május 23. KEDD:
12.30: Áhitat – Csillag
18.00 Bűnbánati istentisztelet

2023. május 24. SZERDA:
15.00: Napsugár csoport – Kollégium
18.00: Bűnbánati istentisztelet

2023. május 25. CSÜTÖRTÖK:
14.00: Bbóra – Timóteus
16.30: Bibliatanulmány – Csillag
18.00 Bűnbánati istentisztelet
19.00: presbiteri gyűlés

2023. május 26. PÉNTEK:
11.00: istentisztelet+Úrvacsora – Timóteus
14.00: áhitat: Timóteus – alkalmazottak
15.30: Konfi előkészítő- VIII.évf.
16.00: indulás Budapestre: XVIII. Református Zenei Fesztivál (jelentkezni Hétfő (május 22.) 14.00 óráig a lelkészi hivatalban 0911 185 678)
18.00 Bűnbánati istentisztelet

2023. május 27. SZOMBAT:
18.00 Bűnbánati istentisztelet

2023. május 28. VASÁRNAP – Pünkösd 1. napja
08.00:  istentisztelet+Úrvacsora osztás – Izsa
10.00: istentisztelet+Úrvacsora osztás
18.00: istentisztelet

GYERMEK-ISTENTISZTELET -várjuk a gyerekeket 3 éves kortól, de a kisebbeknek és szüleiknek is rendelkezésére áll a játékokkal, pelenkázóval felszerelt kuckós baba-mama terem a templom mellett – itt hallgatható a templomi istentisztelet is. (Bár a templomjavítás miatt rendezetlenebb, de a célnak megfelel.)

2023. május 29. HÉTFŐ – Pünkösd 2.napja – Lelkészi hivatal : ZÁRVA!
10.00: istentisztelet+Úrvacsora( Marianum IK tanulói, diákjai)

2023. május 30. KEDD:
16.30: Nőegylet: Dobay Gergely: A Természetvédelem története


EGYÉB

NYÁRI ALKALMAINK:
2023. július 17-21. (Hé-Pé) : Napközi tábor (1.oszt- 6. oszt): 50,- €.
2023. július 31.-augusztus 4.: Ovis tábor – a Csillag óvodában: 50,- €.
2023. augusztus 18-22.: Gyülekezeti hét – Rimaszombat: cca.150,- €.

– Testvérek figyelmébe ajánljuk gyülekezeti facebook profilunkat (Révkomáromi Református Egyházközség) és honlapunkat (reforkom.sk) ahol többek között meghallgathatóak gyülekezeti tagjaink bizonyságtételei (NEM VÉKA ALÁ VALÓ- podcast). Köszönjük Langschadl István és Gál Lóránt presbitereink munkáját, akik ezeket a beszélgetéseket felvették és közkinccsé tették!).


Mindenkit szeretettel várunk alkalmainkra!