40-41. heti üzenet és hirdetés

„Ha pedig jövevény valaki, vagy több nemzedéken át van köztetek, és kedves illatú tűzáldozatot készít az ÚRnak,
úgy készítse ő is, ahogy ti készítitek. A gyülekezetben ugyanaz a rendelkezés vonatkozik rátok és az ott tartózkodó jövevényre.
Örök rendelkezés ez nálatok nemzedékről nemzedékre: olyan legyen a jövevény az ÚR előtt, mint ti!”
IVMóz 15,15-16.

Az utóbbi időszak egyik legnagyobb és legmegosztóbb kérdése Európában a jövevénység kérdése. Országok között és országokon belül is nehéz konfliktusok forrása. Hangzanak vélemények pro és kontra.
István király is többnemzetű országnak álmodta meg Magyarországot.
Ma az aradi vértanúkra is emlékezünk. Érdemes utánanézni, hogy közülük hányan voltak más nemzetiségből valók.
Napi igénk azt mutatja meg, hogy évezredekkel ezelőtt ez probléma volt a választott nép életében is. Ezért Isten parancsba adja a befogadás és elfogadás törvényét.
DE. Ez a befogadás csak azokra a jövevényekre vonatkozik, akik ugyanannak az Istennek, ugyanolyan módon áldoznak, mint a választottak, tehát integrálódnak, mert kedvet kapnak a „régi otthoniak” életére, értékrendjére, Istenkövetésükre.
A gyülekezetben, sőt a családunkban is lehetnek „jövevények”.
Jó látni, hogy áldás, békesség akkor van, ha egységben van a „régi otthoni” és az „új otthoni”.
Ez pedig nagy felelősséget ró ránk, keresztyénekre, Krisztust követőkre. A kérdés az, hogy úgy élünk-e, hogy a „jövevények” kedvet kapjanak a Krisztus követésére?…


Ma könyöröghetünk:
– a keresztyénségünk hitelességéért
– a forrongó Európa helyzetéért, és benne a keresztyén egyházakért
– országunk új kormányáért, Istentől való vezetésért

Hálát adhatunk:
– Isten Lelke erejéért, aki egységet formálhat kicsiben és nagyban, népek között, gyülekezetben és családban egyaránt.
– Isten áldásáért, ami népünk, nemzetünk múltját, és hisszük, jövőjét is hordozza.


ALKALMAINK

2023. október 6. PÉNTEK:
10:00 – istentisztelet – Marianum IK
11:00 – Istentisztelet – Timóteus
15:00 – Házi bibliaóra – Hozák család
15:30 – Konfirmáció előkészítő – VIII. évf.
16:30 – Konfirmáció előkészítő – IX. évf.
17:00 – Emlékezés az aradi vértanúkra – Klapka tér, ünnepi szónok: Bese László történész a SJE oktatója
17:30 – Énekkar – VÁRJUK az énekelni szeretőket – Kollégium – a templommal szemben.
18:00 – IFI bibliaóra VÁRJUK szeretettel a Fiatalokat – vasis terem (Jókai utca, a templommal szemben)

2023. október 8. VASÁRNAP:
08:00 – Istentisztelet Izsán
10:00 – istentisztelet – Idősek, betegek vasárnapja – szeretettel várjuk a Testvéreket erre az alkalomra, ahol a Timóteus otthon lakói és alkalmazottai is vendégeink lesznek. A 80 év felettieket szeretettel várjuk az istentisztelet után egy szerény szeretetvendégségre, beszélgetésre a Kollégium gyülekezeti termébe. Az alkalom után akár haza is szállítjuk a Testvéreket. Az alkalmat az Élő Víz nem befektetési alap szervezi, támogatja.

GYERMEK-ISTENTISZTELET -várjuk a gyerekeket MINDEN VASÁRNAP 3 éves kortól, de a kisebbeknek és szüleiknek is rendelkezésére áll a játékokkal, pelenkázóval felszerelt kuckós baba-mama terem a templom mellett – itt hallgatható a templomi istentisztelet is.

18:00 – istentisztelet

2023. október 9. HÉTFŐ:
18:00 – Házi bibliaóra – Nagy Ilonkánál (Eötvös u.)

2023. október 10. KEDD:
12:15 – Áhitat – Csillag óvoda-bölcsőde alkalmazottak

2023. október 11. SZERDA:
14:00 – Áhitat – Timóteus alkalmazottak
15:00 – Napsugár csoport – Kollégium
18:00 – Házi bibliaóra – Vajkai Család (Privigye u.)

2023. október 12. CSÜTÖRTÖK:
14:00 – Bibliaóra – Timóteus
17:00 – Bibliaóra – Kollégium
18:00 – Istentisztelet + úrvacsora (Marianum IK szalagavatója) Igét hirdet: ThDr. Szénási Lilla, martosi lkp.


Tisztelettel felhívjuk a Testvérek figyelmét az egyházfenntartói járulék (egyházadó) rendezésére. Presbitériumunk határozata alapján egy évre a járulék 30 €.-., amelyet a konformált, 18. életévüket betöltött egyháztagok fizetnek.

Köszönjük, hogy Testvéreink részt vállalnak gyülekezetünk anyagi terheinek hordozásában, és imádkoznak is közösségünk életéért.


Mindenkit szeretettel várunk alkalmainkra!