Legyünk erősek és bátrak – az Úrban!

Lelkészbeiktatás a komáromi református gyülekezetben

Ünnepi istentisztelet keretében iktatták be január 21-én a Révkomáromi Református Egyházközség lelkészi állásába Lőrincz Gábort, gyülekezetünk új, megválasztott ifjúsági lelkipásztorát. Az ünnepi esemény nemcsak gyülekezetünk, hanem egyházunk számára is történelmi volt, hiszen a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház történelmében most először fordul elő, hogy egy gyülekezetben (egyidejűleg) három megválasztott lelkész szolgáljon.

Az ünnepi istentiszteleten Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke hirdette az igét. Gyülekezetünk új lelkészét Szénási Szilárd, a Komáromi Református Egyházmegye esperese iktatta be ünnepélyes keretek között. Ezt követően került sor Lőrincz Gábor bizonyságtevő szószéki igehirdetésére.

A fő hangsúly a „felfelé”-n legyen!

A beiktatott lelkész Józsué 1,9 alapján hirdette az igét:

 „Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr mindenütt, amerre csak jársz.”

Lőrincz Gábor prédikációjában kiemelte: egy új élethelyzet küszöbén állva az ember négy irányba tekinthet:
ELŐRE – látva a célt, de a kihívásokat is;
HÁTRA – látva a megtett utat;
MAGÁRA – látva, hogy mi mindenre képes, és
FELFELÉ – hogy az Isten mi mindenre képes, akár velem, akár nélkülem. Hozzátette: fontos mind a négy irány, a probléma azonban ott kezdődik, amikor az ember főleg csak magára néz, holott a fő hangsúly a „felfelé”-n kellene, hogy legyen.

“Légy erős – azt jelenti ez a kifejezés, hogy állj meg szilárdan a hitedben, az Istenbe vetett bizalmadban, a szolgálatodban. Ne lehessen megingatni, kimozdítani a helyéről, ne lehessen átformálni valami mássá…
Bátornak pedig azt nevezi a Szentírás, aki él az erejével, a szilárdságával.
Aki használja azt – és ezért tud használni másoknak. Bátor az, aki meg tudja mutatni ennek a világnak az igazi szilárd fundamentumot: Krisztust.
Bátor az, akinek hiteles a bizonyságtétele” – fogalmazott.

Erősnek és bátornak lenni – közösségként

Lőrincz Gábor igehirdetésében leszögezte: nem csupán egyénenként az egyes embernek, hanem mindannyiunknak, mint gyülekezetnek, mint a Krisztus-követők közösségének erősnek és bátornak kell lennünk az Úrban. “Őrá kell feltekinteni, és emlékeztetni magunkat arra, hogy velünk van Istenünk, az Úr. Örömökben, sikerekben, nehézségekben, kihívásokban, kudarcokban egyaránt” – jelentette ki.

Az igehirdetés után a Komáromban működő egyházak képviselői, valamint az ünnepi istentiszteleten megjelent palástos lelkészek köszöntötték és egy-egy igével kértek áldást a beiktatott lelkipásztor életére. 
Az ünnepi alkalom zárásaként gyülekezetünk a Danubius hotel nagytermében látta vendégül a meghívottakat.

Nt. Fazekas László emeritus püspök prédikál, a háttérben Nt. Szénasi Szilárd esperes, Nt. Lőrincz Gábor beiktatott lelkész, Ft. Géresi Róbert püspök
Nt. Szénási Szilárd a komáromi egyházmegye esperese áldását adja
Ft. Géresi Róbert a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke
Lőrincz Gábor a Révkomáromi Református Egyházközség újonnan beiktatott lelkésze

fotó: Turányi József