13. heti üzenet és hirdetés

Pilátus: „Szokás nálatok, hogy valakit szabadon bocsássak a húsvét ünnepén:
akarjátok-e hát, hogy szabadon bocsássam nektek a zsidók királyát?
Ekkor újra kiáltozni kezdtek: „Ne ezt, hanem Barabbást!” Ez a Barabbás pedig rabló volt.”
Jn 18,39-40.

Nagycsütörtök éjjelén három rabló, gonosztevő várja másnapi ítéletének végrehajtását a siralomházban. Köztük Barabbás, akinek a neve azt jelenti: az atya fia. Az ítélet pedig kereszthalál. A három kereszt a három gonosztevőnek az elítéltekre vár a Golgotán.
Nagypénteken Pilátus elé viszik a Názáretit. A polgári vád: felségárulás, hiszen királyként tisztelik őt a zsidók. Így is köszöntötték virágvasárnapi bevonulásakor. De az akkori Hozsánna helyett már Feszitsd meg!-et kántál a tömeg.
És a középső keresztre nem a rabló kerül, az „Apa fia”, hanem a Názáreti, az Atya fia. A bűnös helyett az ártatlan, és a bűnös szabad. Vajon hogy folytatta az életét?

Thaly Lóránt ezt így írja meg:

Kezén, lábán nehéz bilincsbe verve,
Sötét börtön mélyén ül a fogoly.
Lelkén rablás, gyilkosság szörnyű terhe,
S menekülés számára nincs sehol.
A bősz tömeg vad, vészes árja tombol
Csapkodja a pretorium kövét;
A nép remeg, sápadt az izgalomtól,
Pilátus arca, mint az éj: sötét.
S szól: „Elbocsátom a zsidók királyát!
Én nem találok benne semmi bűnt!”
„Feszítsd meg Őt! Feszítsd meg Őt!” kiáltják,
Bocsásd el inkább Barabást nekünk.
Halkan csepeg a vér a barna fáról,
Sötétség száll alá, az óra: hat!
S a megváltottak végtelen sorából
Az első bűnös, – Barabás, – szabad!


Ma hálát adhatunk:
– ha ott vagyunk a sorban, a megváltottak végtelen sorában,
– az első nagypéntekért, Jézus megváltó haláláért.

Könyöröghetünk:
– hogy jól éljünk új életünkkel, Krisztusban nyert szabadságunk ne legyen szabadosság,
– családunkért, szeretteinkért, békés ünnepért,
– a gyászolókért, hogy húsvét üzenete vigasztalja őket,
– a Magyarországi Református Egyházért, gyülekezetünkért.


ALKALMAINK

2024. március 27. SZERDA:
11:00 – Fritz Beke Éva: Járványok Komáromban – Timóteus
12:30 – Áhítat – Csillag óvoda és bölcsőde – alkalmazottak
14:00 – Áhítat – Timóteus – alkalmazottak
15:00 – Napsugár csoport – Kollégium
18:00 – Bűnbánati istentisztelet – Jézus szavai a kereszten 3.

2024. március 28. CSÜTÖRTÖK:
14:00 – Bibliaóra – Timóteus
17:00 – Bibliaóra – Kollégium – elmarad!
18:00 – Bűnbánati istentisztelet – Jézus szava a kereszten – 4.+ úrvacsoraosztás

2024. március 29. PÉNTEK – ❗a lelkészi hivatal zárva❗
08:00 – Istentisztelet – Izsa
10:00 – Istentisztelet: Jézus szava a kereszten – 5. A Collegium Musicum szolgálata.
11:00 – Istentisztelet+ úrvacsora – Timóteus
18:00 – Bűnbánati istentisztelet – Jézus szava a kereszten – 6.

2024. március 30. SZOMBAT:
18:00 – Bűnbánati istentisztelet – Jézus szava a kereszten – 7.

❗❗Ne feledkezzünk el az óraátállításról: szombatról vasárnapra virradóra 2 óráról 3 órára állítjuk az órát❗❗

2024. március 31. VASÁRNAP  – Húsvét 1. napja:
08:00 – Istentisztelet – Izsa – úrvacsoraosztás
10:00 – Istentisztelet – úrvacsoraosztás
18:00 – Zenés családi istentisztelet

2024. április 1. HÉTFŐ – Húsvét 2. napja:
10:00 – Istentisztelet – úrvacsoraosztás

Házi úrvacsora – Húsvét első napján, vasárnap, a délelőtti templomi istentisztelet után házi úrvacsora lehetőségét kínáljuk idős, beteg testvéreinknek. Aki szeretné, kérjük, ma, holnap jelezzék a lelkészi hivatalban a 0911 185 678-ös telefonszámon.

2024 – Az élő ige éve. A héten lezárulnak a csütörtöki böjti napok. Hálásak lehetünk Istennek, minden imádságért, a testvérekért, akik bekapcsolódtak ebbe az imaszolgálatba. Hordozzuk továbbra is a az egyházat, a missziót, az ige terjedését imádságunkban az év folyamán is.

2024. április 6. SZOMBAT:
7,30: Kikelet túra – Tardos – Gerecse – indulás a Kollégium elől


KÖSZÖNET: Köszönjük a Mikos és a Gőgh házaspárnak a szolgálatát, akik éveken keresztül önkéntesként rendben tartották a Csillag óvoda udvarát. Isten áldja, őrizze őket továbbra is erőben, egészségben, hitben!


Gyülekezetünk harmadik szektorba tartozó szervezeteit (Élő Víz, Timóteus n.o, Nőegylet) támogathatjuk adónk 2 %- val. A nyomtatványok a templom kijáratánál, ill. kérésre e-mailben is küldhetünk (jelezni a: reforkom@gmail.com) Minden segítséget!


NYÁRI KIEMELT ALKALMAINK:
Július 8-12. : Napközi tábor – Kollégium- Jókai u. (1.oszt-6.oszt.)
Augusztus 5-9.: Ovis tábor – Csillag óvoda


Mindenkit szeretettel várunk alkalmainkra!