41. heti üzenet és hirdetés

„Menj a fáraóhoz reggel!” – mondja az ÚR Mózesnek.  2Móz 7,15

Napi Igénk története mozgalmas, tele csodával, jelekkel, amelyeknek a célja, hogy a választottakat Isten megszabadítsa az egyiptomi szolgaságból. Jó elolvasni az egész fejezetet.
Ma azonban jó lenne, ha egy kicsit ezen gondolkodnánk el, hogy Mózesnek miért reggel kell  az Isten üzenetét vinnie a fáraóhoz.
Gyökössy Endre, az emberi lélek ismerője ezt úgy magyarázza, hogy az én, az EGO reggel még „kicsi”. Még nem jött bele az uralkodásba. Ha ilyenkor érkezik hozzánk az Isten üzenete, szeretete, akkor az vehet uralmat a napunkon, indulatjainkon.
Aki gyakorolja a reggeli igeolvasást, imádságot, az tapasztaja, hogy Isten vezeti őt a nap folyamán Igéje és Lelke által. Így  konfliktushelyzetben, problémában békességet ad, betegségben, próbában erősít.
Jó a napot Isten előtti csendességgel kezdeni.

Túrmezei Erzsébet (Ha nem teszek semmit sem… című verse) gyakorlati útmutatót ad nekünk ehhez. Próbáljuk ki (vagy folytassuk)! 🙂

Most nem sietek,
most nem rohanok,
most nem tervezek,
most nem akarok,
most nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.

S míg ölel a fény,
és ölel a csend,
és árad belém,
és újjáteremt,
míg nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten,

új gyümölcs terem,
másoknak terem,
érik csendesen
erő, győzelem…
ha nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.


Ma hálát adhatunk:
– Isten szaváért, ami azért érkezik, hogy szabadítson, hogy megőrizzen a próbák között,
– a testté lett Igéért, Jézus Krisztusért, aki azért jött, hogy üdvösséget adjon,
– a Szentírásért, hogy Isten üzenetét kézbe vehetjük, olvashatjuk.

Könyöröghetünk:
– a napi csendességért, amit Istennel tölthetünk,
– igehirdetőinkért, teológusainkért, hitoktatóinkért, hiteles bizonyságtevőkért,
–  az Ige erejéért, a Szent Lélek munkájáért családunkban, közösségeinkben,
– szabadulásért, lelki ébredésekért,
– betegekért, gyászolókért.


HIRDETÉS:

2022. október 12 SZERDA:
12:15 – áhítat: Csillag bölcsődében és óvódában
18:00 – Házi bibliaóra (Vajkaiék)+ ZOOM

2022. október 13 CSÜTÖRTÖK:
17:00 – gyülekezeti bibliaóra a gyülekezeti teremben
18:00 – istentisztelet+ úrvacsora (Marianum IK gimnáziumának végzőseivel)

2022. október 14 PÉNTEK:
12:30 – temetés: Horváth László (79), ref. ravatalozó
15:30 – Konfirmáció előkészítő: 8. évf.
16:30 – Konfirmáció előkészítő: 9. évf.
18:00 – Ifjúsági bibliaóra

2022. október 15 SZOMBAT:
15:00 – szalagavató : Marianum gimnazistái – Szent András Bazilika

2022. október 16 VASÁRNAP:
8:00 – istentisztelet Izsán
10:00 – istentisztelet – Vendégigehirdető: Nt. Szabó András nyugalmazott nagymegyeri lelkész-esperes.
GYERMEK-ISTENTISZTELET szeretettel várjuk a gyerekeket (3-13 év között) és szüleiket, de a még kisebbeket is várja a játékokkal, pelenkázóval felszerelt kuckós baba-mama terem a templom mellett – itt hallgatható a templomi istentisztelet is).
15:00 – Nt. Édes Gábor lelkipásztor beiktatása Marcelházán
18:00 – istentisztelet

2022. október 18 KEDD:
16:30 – Nőegyleti gyűlés. Előadó: ifj.Mihalik Erika: Budapest – Bamako Rally 2020 – videós élménybeszámoló.


❗❗ FELHÍVÁS ❗❗

– Konfirmációi előkészítő indul FELNŐTTEK számára (három hónapos: okt-nov-dechetente egyszer, megegyezés szerint) jelentkezni a 0915 710 725-ős telefon számon.

 – Egyházfenntartói járulék (20 €/év a konfirmált és 18. év feletti gyülekezeti tagunk) – kérem a Testvéreket, hogy erről a kötelezettségünkről és lehetőségünkről se feledkezzünk meg.

– Presbitériumunk határozata alapján (2022. szept. 22.) vasárnapi istentiszteletünk képi felvételét és megjelenítését szüneteltetjük a youtubon. Az istentiszteletek HANGFELVÉTELE azonban továbbra is meghallgatható a reformata.sk honlapon a SOLA RADIO – igehirdetések címszó alatt.

A lelkészi hivatalban kapható az ÚJ  Református Énekeskönyv. Ára: 5 €.


Mindenkit szeretettel várunk alkalmainkra.