11. heti üzenet és hirdetés

Péter azt mondta neki: Uram, veled kész vagyok akár börtönbe vagy a halálba is menni!
Mire ő (Jézus) azt felelte: Mondom neked Péter, mielőtt a kakas megszólal,
te háromszor megtagadod, hogy ismersz engem.”
Lk22, 33-34

Napi igénk részlete nagycsütörtök éjszakájának egy eseményét adja elénk. Péter Isten csodáinak, Jézus hatalmának megtapsztalása után érzelmileg túlfűtötten fogadkozik, ígér.
Böjt van. Ma egy kicsit ígéreteinket vizsgáljuk meg: a rövidebb és a hosszabb távúakat:
– amikor valamit megígérünk, hogy megtesszük, csak úgy kicsiben: a gyerekünknek, házastársunknak, barátunknak,
– amikor az Isten előtt ígértünk: konfirmációkor, házasságkötéskor, keresztelőn szülőként, keresztszülőként.

Bizony, a kakasnak sem kell megszólalnia ahhoz, hogy lássuk, de sokszor megszegtük a szavunkat, vagy legalábbis nem volt bennünk kitartás… Elindultunk, aztán megtorpantunk, vagy már régóta stagnálunk.
Isten kegyelme, ha csöndesen tesszük a dolgunkat – végig.

Túrmezei Erszébet: Meddig c. verse is erről beszél:

„Mert olyan könnyű azt kimondani
Egy izzó percben: meghalok veled,
De annyi minden visszahúzna még,…

Uram, tenéked sok a Pétered.
Sokak a nagycsütörtök éjszakáid.
Hadd lehessék én csendes Jánosod,
Aki nem ígér, nem fogadkozik,
De hű marad egész a Golgotáig”


Ma hálát adhatunk:
– Jézus végigment az úton értünk,
– ha mi is igyekszünk őt követni a hűségben, szeretetben,
– a példákért, akik mégis, minden ellenére, Istentől kapott erővel, szeretettel, nagy szavak nélkül csöndesen teszik a dolgukat.

Ma könyöröghetünk:
– azokért, akik csalódtak, mert nem tartottuk meg a szavunkat,
– ne az érzelmeink irányítsanak (mert az elég csapodár), hanem a döntésünk legyen erős Isten mellett,
– hitvallást tett, és hitvallásra készülőkért, házasságkötésre készülőkért, megkeresztelt gyermekekért és szüleikért a gyülekezetünkben,
– betegeinkért.


ALKALMAINK

2023. március 16. CSÜTÖRTÖK:
BÖJTI IDŐSZAKRA (6 hét) CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT EGY NAPOS BÖJTÖT HIRDETÜNK MEG (böjtölni lehet étellel vagy szórakozással vagy TV-vel, közösségi oldallal stb. – ami azt jelenti, hogy az erre, ezekre szánt időt imádságra fordíthatjuk, akár a Zsolt.46. részét is olvashatjuk.) . Könyörögjünk a háború befejezéséért, világ forrongásáért, politikusoknak, vezetőknek Istentől való bölcsességért, a háborút szenvedőkért, a harcolókért, a gyászolókért, a nélkülözőkért, reménnyel, hogy Isten könyörül ezen a világon. Mi az imádságunkkal segíthetünk.

Az esti istentiszteleten a 46. zsoltárral imádkozunk majd közösen is.
Az erre a szolgálatra bátoríthat bennünket a következő Ige:
„Tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberért, királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, istenfélelemmel és tisztességgel.” ITim 2, 1-2

14:00 – Bbóra – Timóteus
16:00 – 100 IMA KÁPOLNA MEGÁLDÁSA – a temető melletti kis park – Böjte Csaba – ferencesrendi szerzetes – plakát csatolva
18:00 – Böjte Csaba előadása – Egyressy Béni VMK

❗❗ A bibliaóra és az esti istentisztelet ELMARAD ❗❗

2023. március 17. PÉNTEK:
11:00 – istentisztelet – Timóteus
14:00 – áhítat: Timóteus – alkalmazottak
15:00 – Házi bibliaóra: Hozák család
15:30 – Konfirmáció előkészítő- VIII.évf.
16:30 – Konfirmáció előkészítő – IX. évf.

2023. március 19. VASÁRNAP:
08:00 – istentisztelet- Izsa
10:00 – istentisztelet – Böjt – ima a másikért
18:00 – istentisztelet

GYERMEK-ISTENTISZTELET (10.00) -várjuk a gyerekeket 3 éves kortól, de a kisebbeknek és szüleiknek is rendelkezésére áll a játékokkal, pelenkázóval felszerelt kuckós baba-mama terem a templom mellett – itt hallgatható a templomi istentisztelet is. (Bár a templomjavítás miatt rendezetlenebb, de a célnak megfelel.) A gyermek-istentisztelet termei FŰTVE VANNAK!

MÁRCIUS 26. vasárnap, 17:00: JULCELLI (népdalok csellókvartettre és énekhangra) – Egressy Béni VMK – plakát csatolva


EGYÉB:
– az adónk 2%- val támogathatjuk gyülekezetünk harmadik szektorba tartozó intézményeit: Élő Víz (gyülekezeti munkát és a Csillag óvodát támogatja), Timóteus n.o. (a Timóteus otthont és a Csillag Bölcsőde munkáját támogatja).

2022 – adó 2%

Köszönjük azoknak, akik eddig is szervezeteinket választották!
Kérjük, aki teheti, értékelve gyülekezetünk különböző területeken végzett szolgálatait, támogassa választott szervezetünket.


Mindenkit szeretettel várunk alkalmainkra!