12. heti üzenet és hirdetés

„De eljön az az óra,… amikor elszéledtek, mindenki a maga otthonába, és engem egyedül hagytok:
de én mégsem vagyok egyedül, mert az Atya velem van.”
Jn 16,32

Napi Igénkben Jézus a keresztre vezető úton búcsúzik tanítványaitól. Szeretné őket felkészíteni arra az időre, amikor már testben nem lesz mellettük. Igyekszik bátorítani, megerősíteni őket, igyekszik rendet hagyni, ezért rendelkezik, örökséget hagy. Arra is igyekszik felkészíteni őket, hogy az utat neki kell végig  járnia, egyedül.
Vannak olyan útjaink, mélységeink, völgyeink ahova a hozzánk legközelebb állók sem kísérhetnek el. Mögöttünk lehetnek imaháttérrel, emelve bennünket Isten elé. De tapasztalhatjuk, hogy szakadoznak a szálak, amik idekötnek bennünket. Megváltozik ilyenkor az értékrend, amik elsődlegesek voltak, háttérbe szorulnak. Gyökössy Endre ezt nevezi „életelvonásnak.” Egyedül lehetünk, de mégsem magányosan. De aki mindvégig velünk marad, az az Isten.

Ezt fejezi ki Áprily Lajos Menedék című négysorosában:

„S mikor völgyünkre tört az áradat,
s már hegy se volt, hogy mentő csúccsal intsen,
egyetlenegy kőszikla maradt,
egyetlen tornyos sziklaszál: az Isten.”


Nagyhét felé haladva ma hálát adhatunk:
– Immanuel – Velünk az Isten,
– örökségünkért Jézustól: a bűnbocsánatért és az örök életért,
– azokért, akik életutunknak kísérői, és akiket mi kísérhetünk imádságban.

Könyöröghetünk:
– hogy magunk után rendet hagyó örökhagyók lehessünk,
– Isten áldó jelenlétéért az elfelé menők életében,
– betegeinkért.


ALKALMAINK

2024. március 20. SZERDA:
09:00 – 12:00 – Generációk találkozása: a Timóteus a perbetei Napraforgó oviban
12:30 – Áhitat – csillag ovi, bölcsi – alkalmazottak
14:00 – Áhitat – Timóteus – alkalmazottak
15:00 – Napsugár csoport – Kollégium
18:00 – Házi bibliaóra – Vajkai család – Privigye u.

2024. március 21. CSÜTÖRTÖK:
14:00 – Bibliaóra – Timóteus
17:00 – Bibliaóra – Kollégium
18:00 – Istentisztelet

2024. március 22. PÉNTEK:
11:00 – Istentisztelet – Timóteus
15:00 – Házi bibliaóra – Hozák család
15:30 – Konfirmáció előkészítő- VIII. évf.
16:30 – Konfirmáció előkészítő- IX. évf.
17:30 – Énekkari próba – gyülekezeti teremben
18:00 – IFI bibliaóra

2024. március 24. VASÁRNAP – Virágvasárnap:
08:00 – Istentisztelet – Izsa
10:00 – Istentisztelet
18:00 – Istentisztelet

2024. március 25-30. Hétfő – szombat:
BIBLIAÓRÁK ELMARADNAK
18:00 – bűnbánati istentisztelet minden este

2024. március 26. KEDD:
16:30 – Nőegylet
Előadó: Fodor István: Bibliaproject – Magyarország

2024. március 27. SZERDA:
11:00 – Fritz Beke Éva: Járványok Komáromban – Timóteus

2024. március 28. CSÜTÖRTÖK:
18:00 – Istentisztelet – Úrvacsora osztás


NYÁRI KIEMELT ALKALMAINK:
2024. Július 8-12. : Napközi tábor – Kollégium- Jókai u. (1.oszt-6.oszt.)
2024. Augusztus 5-9.: Ovis tábor – Csillag óvoda


KÖSZÖNET: Köszönjük a Collegium Musicum, gyülekezeti kórusunk szolgálatát, akik 2024. március 17-én, vasárnap képviselték gyülekezetünket az egyházmegyei kórustalálkozón, Érsekújvárban. Köszönet Cintula György Katalin karnagynak a vezetést és Fekete Évának a kíséretet. Isten áldja éneklésüket, és mindazokét, akik Isten dicsőségére szolgálnak.


Gyülekezetünk 2024-es évi terve a templomban nyomtatott formában is megtalálható.

Gyülekezetünk harmadik szektorba tartozó szervezeteit (Élő Víz, Timóteus n.o, Nőegylet) támogathatjuk adónk 2 %– val. A nyomtatványok a templom kijáratánál, ill. kérésre e-mailben is küldhetünk (jelezni a: reforkom@gmail.com) Minden segítéget köszönünk!

Folytatni szeretnénk a múlt éven elkezdett böjti időszak (6 hét) csütörtöki böjti napjait. Gyakorlatban több módja lehet. A teljesség igénye nélkül: lehet félnapos, egész napos, amikor az étkezésre vagy szórakozásra szánt időt  IMÁDSÁGGAL töltünk el. 2024 az ÉLŐ IGE ÉVE. Imádkozhatunk, az élő IGE erejéért, bizonyságtevőkért, igehirdetőkért,hogy az Ige, az Isten beszéde adjon világosságot a világban ebben a forrongó időszakban. Imádkozhatunk politikai vezetőkért Európában, egyházi vezetőkért, egyházunkért, a Magyarországi Református Egyházért. A facebookon (Révkomáromi Református Egyházközség) is szeretnénk eseményként megjelölni, akár csatlakozni is lehet.


Tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberért, királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel” I. Tim. 2, 1-2.


Mindenkit szeretettel várunk alkalmainkra!